Trainingen worden door het trainingsteam Delfland georganiseerd. Dat doen we samen met de andere regio's in de provincie Zuid-Holland.

Zie hiervoor ook de gezamenlijke website van Zuid-Holland.

In Delfland is er op elke laatste dinsdagavond van de maand, van 19.30 uur tot 22.00 uur een Module training.

Daarnaast wordt er 1 of 2 keer per jaar een weekend gehouden waarin meer modules gevolgd kunnen worden.

De praktijlkcoaches van de regio organiseren ook avonden voor de praktijkbegeleiders van de verschillende groepen.

Elly van Buren is als coördinator opleidingen verantwoordelijk voor de trainingen die vanuit de regio gegeven worden en voor de portefeuille Deskundigheidsbevordering.

 

Inschrijven voor alle avonden via SOL.